Народна культура українців: життєвий цикл людини. У 5-ти т. – Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура

колектив авторів

Народна культура українців: життєвий цикл людини. У 5-ти т. – Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура

Життя, господарча діяльність та побут жінок у традиційному українському суспільстві, жіночі соціальні, ритуальні практики, фольклор.

Третій том наукового етнологічного видання присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жічного культурного довсіду (трудова/господарча сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право). У книзі публікуються дослідження сучаних етнологів і молодих науковців. Розділ "З етнографічної класики" представлений знаменитою працею Катерини Грушевської "З примітивного господарства", а також етнографічними записами Петра Іванова.

Додаткова інформація

 • ISBN: 978-966-8910-59-3
 • Мова видання: українська, англійська, російська
 • Рік видання: 2012
 • Тип видання: електронне, паперове
 • Том: 3
 • Загальна кількість томів: 5
 • Ілюстрації: чорно-білі фото
 • Упорядкування: Марина Гримич
 • За науковою редакцією: Марина Гримич
 • Вступне слово: Марина Гримич
 • Авторський колектив: Марина Гримич, Оксана Кісь, Алла Дмитренко, Василь Балушок, Оксана Косміна, Валентина Борисенко, Ірина Несен, Ірина Ігнатенко, Михайло Красиков, Владислава Москалець, Катерина Грушевська, Олена Боряк, Петро Іванов
 • Редакційний колектив: Марина Гримич (кер. проекту), Тетяна Скотникова (коорд. проекту), Наталя Шевчук (ред.), Ірина Айвазова (верстка, макет)
 • УДК: 392.34(082)
 • ББК: 63.5я43
 • Кількість сторінок: 568
 • Палітурка: тверда
 • Тип паперу: офсетний
 • Формат: 70х108/16
 • Типографія: Бізнесполіграф
 • Тираж: 1000
 • Штрих код: 9789668910593
 • Ціна роздрібна: 300