Народна культура українців: життєвий цикл людини. У 5-ти т. – Т.1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура

колектив авторів

Народна культура українців: життєвий цикл людини. У 5-ти т. – Т.1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура

Перший ром п'ятитомного наукового видання «Народна культура українців. Життєвий цикл людини» присвячений антропології та етнографії дитинства і дитячій субкультурі. Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.

Зміст:

Розділ 1. Наукові дослідження

Марина Гримич - "Вступне слово наукового редактора до першого та другого видань", Ірина Ігнатенко - "Народні ембріологічні уявлення українців", Олена Боряк - "Творення дитини як семіотичного феномена - мовлення баби-повитухи", Ірина Несен  "Родильна обрядовість українців у контексті символіки прилучення новонародженого до традиційного соціуму (кінець ХІХ - ХХ ст.), Ірина Ігнатенок, Андрій Забловський - "Профілактика хвороб та лікування дітей", Інна Щербак - "Діти у народній термінології: лексика і символіка", Валентина Борисенко - "Обряди перших років життя людини", Інна Щербак - "Обрядові форми статевої ідентифікації дітей", Обрядові функції дітей та підлітків", Ганна Довженок - "Діти і пісенний фольклор", Марина Гримич - "Діти прерій: дитяча субкультура українців Канади у "міжвоєнний" період ХХ ст., Наталя Аксьонова - "Ініціація через гру", Марина Гримич - "Дитяча субкультура як моделююча система". 

Розділ 2: З етнографічної класики

Михайло Русов - "Игры детей на Полтавщине", Наталя Аксьонова - "М. Русов та його "Игры детей на Полтавщине"; Ніна Заглада "Побут селянської дитини", Валентина Борисенко "Ніна Заглада".

Додаткова інформація

 • ISBN: 978-966-8910-19-7
 • ISBN серії: 978-617-7310-05-0 (т. 1)
 • Мова видання: українська
 • Рік видання: 2016
 • № видання: 2-е, виправл., доповн.
 • Тип видання: паперове
 • Том: 1
 • Загальна кількість томів: 5
 • Упорядкування: Гримич Марина
 • За науковою редакцією: Гримич Марини
 • Вступне слово: Гримич Марини
 • Авторський колектив: Ігнатенко І., Боряк О., Несен І., Забловський А., Щербак І., Довженок Г., Борисенко В., Гримич М., Аксьонова Н., Русов М., Заглада Н.
 • УДК: 392.34(082)
 • ББК: 63.5я43 Н30
 • Кількість сторінок: 408
 • Палітурка: тверда
 • Тип паперу: офсет
 • Формат: 70х108/16
 • Типографія: Бізнесполіграф
 • Тираж: 700
 • Штрих код: 9789668910197
 • Ціна роздрібна: продано, див. нове видання