Народна культура українців: життєвий цикл людини. У 5-ти т. – Т. 5: Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків

колектив авторів

Народна культура українців. Життєвий цикл людини. Т. 5

Дослідження про культуру старіння, про інтерпретацію теми і життя після смерті в українській традиції.

П’ятий том історико-етнологічного видання завершує фундаментальний історико-етнологічний проект Марини Гримич “Народна культура українців. Життєвий цикл людини”. Матеріали  поділені на дві тематичні групи: перша – присвячена культурі старіння, а друга зосереджується на інтерпретації теми смерті в традиційній культурі: віщування смерті, підготовка до смерті, похоронний обряд, різнотипні уявлення про небіжчиків та їхнє життя на “тому світі”, фольклоризація та міфологізація (в т.ч. демонологізація) померлих. В розділі "З етнографічної класики" публікуються праці Пантелеймона Куліша "Странствования по тому свету", "Похороны, списанные со слов поселянина в Харьковской губернии" та Івана Франка "СОжжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г."

Зміст

Марина Гримич - Вступне слово наукового редактора

Розділ І. Наукові дослідження

Олеся Бріцина - "Наративні практики старості" (традиція та сучасність), Марина Гримич - "Статус удови за українським звичаєвим правом (ХІХ - початок ХХ ст.), Михайло Красиков - "Сорок років - кінець життя? (Сорокаріччя у повір'ях та звичаєвості українців", Марина Гримич - "Сучасне повсякдення людей літнього віку (українськи досвід Канади), Роман Гузій - "Перед порогом вічності: останні приготування", Михайло Красиков  - "ВІщування смерті (до розуміння української народної танатології)", Олена Замура - "Боротьба за символічний контроль над смертю (ранньомодерне українське суспільство)", Роман Гузій - "Похоронна обрядовість українців Карпат", Ірина Коваль-Фучило - "Персонажний код похоронного обряду: голосильниця", Марина Гримич - "Статево-вікова група небіжчиків у контексті культу предків", Ірина Несен - "Поліські кладовища: традиції та сучасність", Богдан Медвідський - "На одному місці хрестів двісті...": українські цвинтарі в центральносхідній Альберті (Канада)", Світлана Кухаренко - "Символи смерті вздовж доріг: поховання поза цвинтарем у традиційній і сучасній українській культурі", Олексій Нагорнюк - "Урочище Старець поблизу с. Луко як приклад трансформації уявлень, пов'язаних із померлими раптовою смертю", Валентина Борисенко - "Трансформація культу пращурів в українців ХХ - ХХІ ст.", Ірина Несен - "Вшанування померлих у традиційному світогляді населення Українського Полісся", Марина Гримич - "Міфологізація померлих: русалки (за матеріалами Етнографічної Комісії ВУАН)", Сергій Жовтий: "На межі світу живих і світу мертвих: традиційні уявлення українців про упирів та їх відображення в житті людини".

Розділ ІІ. З етнографічної класики.

Пантелеймон Куліш - "Странствования по тому свету", "Похороны, списанные со слов поселянина в Харьковской губернии", Марина Гримич - "Пантелеймон Куліш: портретна замальовка фольклориста (з приводу публікації матеріалів про похоронний обряд та життя на "тому світі"; Іван Франко - "Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г.", Сергій Жовтий - "Дослідження Івана Франка "Сожжение упырей в с. Нагуевичах"

Додаткова інформація

 • ISBN: 978-966-8910-93-7 (т.5)
 • Мова видання: українська, російська
 • Рік видання: 2015
 • Тип видання: паперове
 • Том: 5
 • Загальна кількість томів: 5
 • Упорядкування: Марина Гримич
 • За науковою редакцією: Марина Гримич
 • Вступне слово: Марина Гримич
 • Авторський колектив: Олеся Бріцина, Марина Гримич, Михайло Красиков, Роман Гузій, Олена Замура, Ірина Коваль-Фучило, Богдан Медвідський, Світлана Кухаренко, Олексій Нагорнюк, Валентина Борисенко, Ірина Несен, Сергій Жовтий, Пантелеймон Куліш, Іван Франко
 • Редакційний колектив: Марина Гримич (кер. проекту), Тетяна Скотникова (коорд. проекту), Наталя Шевчук (ред.), Андрій Кучерук (верстка, макет)
 • УДК: 392.34(082)
 • ББК: ББК 63.5я43
 • Кількість сторінок: 429
 • Тип паперу: офсет
 • Типографія: Бізнесполіграф
 • Тираж: 800
 • Штрих код: 9789668910937
 • Ціна роздрібна: 300